Vorlesungen

Name der LehrveranstaltungSem.SpracheStudiengang
Kommunikationsnetze
WiSedeBSEI,LB,BWL
Broadband Communication NetworksWiSeenMSEI,MSCE,LB
Internetkommunikation SoSedeBSEI,LB,BWL
Analysis, Modeling and Simulation of Communication NetworksSoSeenMSEI,MSCE
Techno-Economic Analysis of Telecommunication NetworksWiSeenMSEI,MSCE,BWL
Optical Networks SoSeenMSEI,MSCE
Communication Network ReliabilitySoSeen MSEI,MSCE
Network Planning SoSeenMSEI,MSCE

Praktika

Name der LehrveranstaltungSem.SpracheStudiengang
Praktikum Kommunikationsnetze WiSe de/enBSEI, LB
Wireless Sensor Networks LabWiSe/SoSeen MSEI,MSCE
Software Defined Networking Lab WiSe/SoSeenMSEI,MSCE
Projektpraktikum Taktiles InternetWiSe en/deMSEI
Praktikum Industrie 4.0 SoSede/en BSEI

Seminare

Name der Lehrveranstaltung Sem. Sprache Studiengang
Seminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe de/en MSEI
Seminar on Topics in Communications Networking WiSe en MSCE
Doktorandenseminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe en/de  
Mitarbeiterseminar Kommunikationsnetze WiSe/SoSe en/de